Santrallerimiz

Rüzgar Enerji Santralleri

Düzova Rüzgar Enerji Santrali

 • Firma Adı:
  Ütopya Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 • Lokasyon:
  İzmir - Bergama
 • Kapasite:
  51.5 MWe /51.5 MWm
 • Faaliyete Başlangıç:

  2009 (15 MWe)
  2010 (30 MWe)
  2013 (40 MWe)
  2014 (50 MWe)
  2015 (51.5 MWe)

 • Karbon Kredi Sertifikası:

Ziyaret Rüzgar Enerji Santrali

 • Firma Adı:
  Ziyaret RES Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 • Lokasyon:
  Hatay - Samandağ
 • Kapasite:
  76 MWe / 76 MWm
 • Faaliyete Başlangıç:

  2010 (35 MWe)
  2011 (57.5 MWe)
  2013 (75 MWe)
  2015 (76 MWe)

 • Karbon Kredi Sertifikası:

Günaydın Rüzgar Enerji Santrali

 • Firma Adı:
  Manres Elektrik Üretim A.Ş.
 • Lokasyon:
  Balıkesir - Manyas
 • Kapasite:
  20 MWe / 20.75 MWm
 • Faaliyete Başlangıç:

  2012 (10 MWe)
  2014 (17.5MWe)
  2014 (20 MWe)

 • Karbon Kredi Sertifikası:

Salman Rüzgar Enerji Santrali

 • Firma Adı:
  Öres Elektrik Üretim A.Ş.
 • Lokasyon:
  İzmir - Karaburun
 • Kapasite:
  20.0 MWe / 27.5 MWm
 • Faaliyete Başlangıç:

  2014 (20.0 MWe)

Karadere Rüzgar Enerji Santrali

 • Firma Adı:
  Aysu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 • Lokasyon:
  Kırklareli – Merkez
 • Kapasite:
  19.2 MWe - 19.2 MWm
 • Faaliyete Başlangıç:

  2014 (15.0 MWe)
  2017 (19.2 MWe)

 • Karbon Kredi Sertifikası:

Şadıllı Rüzgar Enerji Santrali

 • Firma Adı:
  Çanres Elektrik Üretim AŞ.
 • Lokasyon:
  Tekirdağ – Malkara
 • Kapasite:
  33.0 MWe / 38.5 MWm
 • Faaliyete Başlangıç:

  2014 (33.0 MWe)

 • Karbon Kredi Sertifikası:

Ortamandıra Rüzgar Enerji Santrali

 • Firma Adı:
  Serin Enerji Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş.
 • Lokasyon:
  Balıkesir-Altıeylül
 • Kapasite:
  10 MWe / 11.2 MWm
 • Faaliyete Başlangıç:

  2015 (10 MWe)

 • Karbon Kredi Sertifikası:

Uluborlu Rüzgar Enerji Santrali

 • Firma Adı:
  Kavram Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A. Ş.
 • Lokasyon:
  Isparta-Uluborlu
 • Kapasite:
  60 MWe / 61.2 MWm
 • Faaliyete Başlangıç:

  2016 (60 MWe)

 • Karbon Kredi Sertifikası:

Karova Rüzgar Enerji Santrali

 • Firma Adı:
  Borares Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
 • Lokasyon:
  Muğla - Bodrum
 • Kapasite:
  30,15 MWm / 30 MWe
 • Faaliyete Başlangıç:

  2017

 • Karbon Kredi Sertifikası::

Kızılcaterzi Rüzgar Enerji Santrali

 • Firma Adı:
  Osres Elektrik Üretim A.Ş.
 • Lokasyon:
  Tekirdağ-Şarköy
 • Kapasite:
  13.6 MWm-12 MWe
 • Faaliyete Başlangıç:

  2019

 • Karbon Kredi Sertifikası: